Oferta


Plany
Plany

Usługi geodezyjne są wykorzystywane u podstawy większości jakichkolwiek

inwestycji budowlanych bądź regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Nasza firma w ramach swojego działania świadczy nastepujące asortymenty prac:

 

 

 EWIDENCJA GRUNTÓW

 

 • Połączenie działek

 

 POMIARY SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWE

 

 • Wytyczenia budynków, sieci oraz przyłączy
 • Mapy do celów projektowych
 • Mapy do celów planistycznych
 • Inwentaryzacje powykonawcze budynków,    sieci  oraz przyłączy
 • Pomiary powierzchni zasiewów rolnych

 

DOKUMENTY DO CELÓW PRAWNYCH

 

 • Projekty podziału nieruchomości
 • Mapy pod zasiedzenia.
 • Mapy sytuacyjne w celu ustalenia   służebności  gruntowej/osobistej przejścia,   przejazdu.

 

OBSŁUGA INWESTYCJI

 

 • Obliczanie objętości mas ziemnych
 • Bieżąca obsługa inwestycji, tyczeniem   przebiegu urządzeń infrastruktury   technicznej, tyczenie budynków...
 • Pomiary pionowości słupów
 •  Zakładanie osnów realizacyjnych   (osnowy poziome, wysokościowe pkt.    odniesienia - repery, osnowy   dwufunkcyjne)

 

INNE, NIETYPOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z POMIARAMI GEODEZYJNYMI

 

 •  inwentaryzacja objętości składowanych     materiałów sypkich

 

 

Dodatkowo posiadamy sprzęt który umożliwia aktywne śledzenie tras pojedynczych przewodów, co przy inwestycjach na terenach silnie zagospodarowanych w uzbrojenie terenu pozwala na wyodrębnienie przebiegu tras poszczególnych wiązek, jak i lokalizację przewodów nieczynnych, lub rur przewodzących.

 

Zapraszamy do kontaktu.